หน้าเเรก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

...................................................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ วันที่ ๖ - ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

...................................................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๖ - ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ณ  ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า สัตหีบ ชลบุรี

ดูรูปเพิ่มเติม . . . 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

งานปีใหม่ ๒๕๖๒

งานปีใหม่ ๒๕๖๒

๒๘   ธันวาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

๘   มกราคม ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

Christmas day 2018

Christmas Day 2018

25   ธันวาคม  2561

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .