ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

วันวิทยาศาสตร์ และค่ายวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๙

วันวิทยาศาสตร์   และค่ายวิทยาศาสตร์ 

๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

Asean Day 2016

Asean Day 2016

8 August  2016

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรสยามมกุฎราชกุมาราชฯ ๖๔ พรรษา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีรับเข็มตราประจำโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีรับเข็มตราประจำโรงเรียน   ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม

เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา  

ดูรูปเพิ่มเติม . . .