ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีรับเข็มตราประจำโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีรับเข็มตราประจำโรงเรียน   ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรสยามมกุฎราชกุมาราชฯ ๖๔ พรรษา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีหล่อเทียน และถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๙

พิธีหล่อเทียน และถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา    ๒๕๕๙

หล่อเทียน  วันที่  ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

ณ    โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ถวายเทียน   วันที่   ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

ณ   วัดหนองคอก    วัดป่าเขาล้อม

วัดเกาะกระทิง    วัดเขาถ้ำแรด

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม

เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา  

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

งานวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปี ๒๕๕๙

งานวันสุนทรภู่รำลึก   ประจำปี  ๒๕๕๙

๒๖    มิถุนายน   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .