ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ประเพณีงานบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ร่วมงานประเพณีงานบุญบั้งไฟ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจำปี ๒๕๕๙

๑๑   มิถุนายน  ๒๕๕๙

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ทำบุญ ตักบาตร วันวิสาขบูชา

ทำบุญ ตักบาตร วันวิสาขบูชา

๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย มูลนิธิ อนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดย มูลนิธิ อนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ   โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานการเรียนรู้ นักเรียน ม.๑,ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานการเรียนรู้
นักเรียน ม.๑, ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .