ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

เนื่องในวัน   สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

วันวิทยาศาสตร์ ๑๘ สิงหาคม ๑๕๖๑

วันวิทยาศาสตร์

๑๘    สิงหาคม   ๑๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ค่ายบูรณาการความรู้ สู่การอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกที่ยั่งยืน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สวนพฤกษศาสตร์ วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ค่ายบูรณาการความรู้ สู่การอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกที่ยั่งยืน

กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๑ - ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑

ณ สวนพฤกษศาสตร์ วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเข้าประจำกอง และพิธีประดับบ่า(อินธนู) ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกอง และพิธีประดับบ่า( อินธนู ) ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .