ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๕    ธ้นวาคม    ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๖๑

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

๒    ธันวาคม   ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

จิตอาสา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

จิตอาสา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

๕    ธ้นวาคม    ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ตลาดนัดนักเรียน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตลาดนัดนักเรียน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .