ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีหล่อเทียน และถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๙

พิธีหล่อเทียน และถวายจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา    ๒๕๕๙

หล่อเทียน  วันที่  ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

ณ    โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ถวายเทียน   วันที่   ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๙

ณ   วัดหนองคอก    วัดป่าเขาล้อม

วัดเกาะกระทิง    วัดเขาถ้ำแรด

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

งานวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปี ๒๕๕๙

งานวันสุนทรภู่รำลึก   ประจำปี  ๒๕๕๙

๒๖    มิถุนายน   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๙    มิถุนายน   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

กิจกรรมค่ายพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายพุทธธรรม    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,และ ๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี  ๓ ฉะเชิงเทรา

วันที่   ๒๐-๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙

ณ  วัดป่าเขาล้อม  ต.ท่าตะเกียบ  อ.ท่าตะเกียบ  จ.ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . . .

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๖   มิถุนายน  ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .