ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

งานเปิดตัวโครงการ To Be Number One และงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

งานเปิดตัวโครงการ To Be Number One และงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

 ๑๑    พฤษภาคม    ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ วัดป่าเขาล้อม ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .