ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีเข้าประจำกอง และพิธีประดับบ่า(อินธนู) ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกอง และพิธีประดับบ่า( อินธนู ) ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

และวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

 ดูรูปเพิ่มเติม . . .

"ASEAN DAY" 8 August 2561

"ASEAN DAY"

8 August 2561

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ ๒๙ ปี และพิธีรับเข็มตราโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ ๒๙ ปี

และพิธีรับเข็มตราโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .