ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕๖๐

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กองลูกเสือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
ดูรูปเพิ่มเติม . . .

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

วันวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐

วันวิทยาศาสตร์

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่ ๒๔๖๐

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

และกิจกรรมวันแม่

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .