หน้าเเรก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

วันสุนทรภู่รำลึก ๒๕๖๒

วันสุนทรภู่รำลึก ๒๕๖๒

๒๖  มิถุนายน   ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒

๑    มิถุนายน   ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม. . .

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.๑ และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

และกิจกรรม "รับน้องเพื่อพวกพ้อง มสว.๓"

๑๐    พฤษภาคม    ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .