ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

วันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ณ วัดป่าเขาล้อม ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

วันวิสาขบูชา "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

วันวิสาขบูชา "วิสาขบูชา พุทธบารมี"

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีรับใบประทานประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีรับใบประทานประกาศนียบัตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

สืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ ๒๕๖๑

สืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ

๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .