ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

Merry christmas and Happy new year 2014

Merry  christmas  and  Happy new year  2014

20 th   December   2013

Mattayomsiriwanwari 3 Chachoengsao School

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
๙     ธันวาคม    ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๕   ธันวาคม   ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๗    ธันวาคม    ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ราชพฤกษ์เกมส์ ๒๕๕๖

กีฬาสีต่อต้านยาเสพติด     " ราชพฤกษ์เกมส์   '๕๖ "

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่   ๒๗ - ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖