ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

กิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรม  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี      โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 
ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๖

ลูกเสือ-เนตรนารี กองที่ ๑    วันที่   ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
       ลูกเสือ-เนตรนารี กองที่ ๒    วันที่   ๑๐-๑๑   มกราคม   ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

              ลูกเสือ-เนตรนารี กองที่ ๓    วันที่   ๑๐-๑๒   มกราคม   ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนพฤกษศาสตร์ ๑๐๐ ปี   กรมป่าไม้  (อ่างฤาไน)

ดูรูปเพิ่มเติม. . .

Merry christmas and Happy new year 2014

Merry  christmas  and  Happy new year  2014

20 th   December   2013

Mattayomsiriwanwari 3 Chachoengsao School

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พิธีเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

๘     มกราคม    ๒๕๕๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
๙     ธันวาคม    ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา