ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

งาน สุนทรภู่รำลึก ประจำปี ๒๕๕๖

งาน สุนทรภู่รำลึก   ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่   ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

พิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๖

วันที่   ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

การประชุมผู้ปกครอง    ภาคเรียนที่  ๑    ปีการศึกษา   ๒๕๕๖
วันที่   ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๖

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    จังหวัดฉะเชิงเทรา   ประจำปี  ๒๕๕๖

ณ บริเวณศาลากลาง บ้านหนองคอก  และบ้านหัวฝาย

ตำบลคลองตะเกรา    อำเภอท่าตะเกียบ    จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่   ๘-๙   มิถุนายน   ๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา