ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีทบทวนคำปฎิญาณ   และสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   ประจำปี   ๒๕๕๖
วันที่   ๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

งาน วันต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖

"คนไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด"  เนื่องในวัน ต้านภัยยาเสพติด

วันที่   ๒๖  มิถุนายน   ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

พิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๖

วันที่   ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

งาน สุนทรภู่รำลึก ประจำปี ๒๕๕๖

งาน สุนทรภู่รำลึก   ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่   ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๖

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    จังหวัดฉะเชิงเทรา   ประจำปี  ๒๕๕๖

ณ บริเวณศาลากลาง บ้านหนองคอก  และบ้านหัวฝาย

ตำบลคลองตะเกรา    อำเภอท่าตะเกียบ    จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่   ๘-๙   มิถุนายน   ๒๕๕๖