พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Category: ข่าวสาร

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ณ วัดป่าเข้าล้อม ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา