กิจกรรมค่ายพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Category: ข่าวสาร

กิจกรรม ค่ายพุทธธรรม  ระจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่   ๓ - ๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ณ   วัดป่าเขาล้อม   ต.ท่าตะเกียบ   อ.ท่าตะเกียบ    จ.ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .