ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกพงศ์ อยู่สุข

Category: ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ

นายเอกพงศ์   อยู่สุข

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับชาติ

ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖