สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก

Category: ข่าวสาร

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

รายการที่ได้รับรางวัลเหรียญ   ทอง

รายการที่ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน

 
รายการที่ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง

รายการที่ได้รับรางวัล เข้าร่วม