พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Category: ข่าวสาร

พิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๖

วันที่   ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา