พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา