ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.๑ และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

หมวด: ข่าวสาร

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

และกิจกรรม "รับน้องเพื่อพวกพ้อง มสว.๓"

๑๐    พฤษภาคม    ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .