วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

Category: ข่าวสาร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๕    ธ้นวาคม    ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .