พิธีรับใบประทานประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Category: ข่าวสาร

พิธีรับใบประทานประกาศนียบัตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .