พิธีรับเข็มตราประจำโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Category: ข่าวสาร

พิธีรับเข็มตราประจำโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .