เปิดบ้าน มสว.๓ เปิดโลกการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

Category: ข่าวสาร

เปิดบ้าน มสว.๓ เปิดโลกการศึกษา งานแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .