ปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานการเรียนรู้ นักเรียน ม.๑,ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานการเรียนรู้ นักเรียน ม.๑,ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานการเรียนรู้
นักเรียน ม.๑, ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .