ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ประกาศจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 จะมีการปฐมนิเทศนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นม.1 เวลา 9.00 น

ชั้นม.4 เวลา 13.00 น

สถานที่ อาคารพละศึกษา(โรงยิม) แต่งกายชุดนักเรียน

มีการชำระค่าบำรุงการศึกษาตามที่แจ้งไว้ในวันมอบตัว

ส่วนค่าชุดพละ เข็มขัดและอุปกรณ์อื่นๆที่วัดไป ยังไม่ชำระในวันนี้

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ

(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ คลิ๊กที่นี่

พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่า(อินธนู) ๒๕๖๒

พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่า(อินธนู) 

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 ๒๑    สิงหาคม    ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .